Соціальні проекти

Конкурс «Безпечна громада – спільний інтерес, спільна відповідальність»

10 жовтня, 13:01
Конкурс «Безпечна громада – спільний інтерес, спільна відповідальність»

Конкурс

«Безпечна громада – спільний інтерес, спільна відповідальність»

1. Мета конкурсу

Підтримати формування сталих зв’язків на рівні територіальних громад, що сприяють впровадженню підзвітності поліції, залученості громади до виявлення та вирішення проблем безпеки у громаді, встановленню та підтриманню правопорядку, забезпечують попередження злочинності, розвивають безпечне середовище в громаді на основі діалогу різних зацікавлених учасників на рівні громади.

2. Пріоритети та завдання конкурсу

  • побудова сталої взаємодії між різними зацікавленими сторонами у громадах на принципах інклюзивності різних груп;
  • формування практик виявлення місцевих проблем у сфері безпеки шляхом залучення активних членів місцевих територіальних громад та спільна розробка моделей взаємодії між різними учасниками для створення безпечного середовища;
  • розробка та сприяння реалізації програм забезпечення безпеки і правопорядку на рівні місцевих громад на основі виявлених потреб громади у безпеці;
  • створення у співпраці із органами місцевого самоврядування структур (площадок/платформ), що у взаємодії з поліцією та іншими зацікавленими стронами проводять активну освітню, просвітницьку діяльність, спрямовану на попередження злочинності, посилення правопорядку та місцевої безпеки;
  • формування практики підзвітності територіальним громадам діяльності поліції на місцях.

3. Учасники конкурсу

До участі у конкурсі запрошуються: неприбуткові організації, зокрема благодійні організації, громадські об’єднання (в тому числі громадські організації та спілки), які:

• мають статус неприбуткової чи благодійної організації та офіційно зареєстровані в Україні;

• мають досвід активної роботи у сфері захисту прав людини, моніторингу роботи державних та/або муніципальних органів, розвитку спроможності громади (або такий досвід мають ключові партнери поданої проектної пропозиції);

• мають спроможність впроваджувати грантові проекти та звітуватися за ними (включаючи фінансове звітування).

Пропозиції від організацій, які не відповідають наведеним вище формальним вимогам, не розглядатимуться. Конкурс не передбачає надання грантів прибутковим організаціям, політичним партіям, органам державної влади, органам місцевого самоврядування, релігійним громадам і приватним (фізичним) особам та фізичним особам-підприємцям.

4. Вимоги до проектних пропозицій

До участі у конкурсі приймаються проектні пропозиції, підготовлені відповідно до визначених цим оголошенням вимог, від організацій, які відповідають вищезазначеним вимогам. Перевага надаватиметься проектним пропозиціям, котрі відповідають одному чи декільком з наведених нижче критеріїв:

  • пропонують інноваційні підходи до налагодження співпраці між територіальною громадою та поліцією;
  • мають чітке бачення можливих шляхів такої співпраці, конкретні механізми взаємодії та продуманий план реалізації;
  • враховують місцевий контекст та особливості обраної територіальної громади;
  • мають підтверджені домовленості по спільній роботі з органами місцевого самоврядування, Національною поліцією, Міністерством внутрішніх справ;

Проектні пропозиції подаються за формою, визначеною у розділі «Порядок подання проектних пропозицій» цього оголошення, у терміни, визначені цим оголошенням. Проектні пропозиції буде перевірено на відповідність формальним вимогам конкурсу й ті, що відповідатимуть вимогам, буде передано на розгляд конкурсної комісії.

Відгуки
Відгуки відсутні
ПОДАРУНОК

Дізнайся ПЕРШИМ про ЗНИЖКИ, АКЦІЇ, НОВИНИ!!!